Samla Mammas Manna – “Måltid” (1973)

Samla Mammas Manna
Måltid
(1973)

01 – Dundrets fröjder
02 – Oförutsedd förlossning
03 – Den återupplivade låten
04 – Folkvisa i morse
05 – Syster System
06 – Tärningen
07 – Svackorpoängen
08 – Minareten
09 – Værelseds tilbud

Ficha en RYM