King Sunny Adé and His African Beats – “Juju Music” (1982)

King Sunny Adé and His African Beats
Juju Music
(1982)

01 – Ja Funmi
02 – Eje Nlo Gba Ara Mi
03 – Mo Beru Agba
04 – Sunny Ti de Ariya
05 – Ma Jaiye Oni
06 – 365 Is My Number / The Message
07 – Samba / E Falaba Lewe

Ficha en RYM